Detektyw

Detektyw Wydanie Specjalne

Kwartalnik ukazuje się cztery razy w roku już od 25 lat. Jest, obok miesięcznika Detektyw, najstarszym w Polsce czasopismem o tematyce sensacyjno-kryminalnej.
Pismo w całości poświęcone jednemu tematowi, tworzy i redaguje ten sam zespół, co miesięcznik Detektyw. Także i tutaj wszystkie publikowane artykuły oparte są na faktach, zaś znakomita i niepowtarzalna grafika wyróżnia pismo spośród innych. 


Objętość: 68 stron
Cena: 4,99 zł

 

Redaktor naczelna:

Monika Frączak