Aktualności

Ogłoszenie o pracę - NIEAKTUALNE

Technik Obsługi Budynku Komercyjnego


OPIS STANOWISKA:

 • bieżące monitorowanie stanu technicznego budynku,
 •  planowanie i nadzór nad realizacją przeglądów wynikających z przepisów prawa i zawartych umów serwisowych,
 • monitorowanie pracy systemów zainstalowanych w budynkach, bieżąca obsługa techniczna urządzeń,
  organizowanie działań naprawczych w sytuacjach awaryjnych,
 • nadzór nad pracami firm serwisowych i wypełnianiem przez nich warunków umownych,
 • dokonywanie bieżących przeglądów i napraw,
 • drobne prace konserwatorskie, usuwanie drobnych usterek i awarii,
 • współpraca z podwykonawcami w zakresie prac remontowych,
 • utrzymywanie kontaktu z najemcami, udzielanie odpowiedzi na zapytania o rozwiązywanie bieżących problemów
  związanych z budynkiem;

WYMAGANIA:

 • mile widziane wykształcenie techniczne (preferowany profil - elektryczne, sanitarne),
 • doświadczenie w obsłudze technicznej budynków,
 • dobra organizacja czasu i pracy, sumienność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, samodzielność,
  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku;

OFERUJEMY:

 • dobrą atmosferę pracy,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • narzędzia pracy,
 • elastyczą formę zatrudnienia,
 • pracę w niepełnym wymiarze godzin.


Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. W aplikacji prosimy o zamieszczenie podpisanej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)".

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie aplikacji osobiście lub przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: anna.kalamarz@pwrsa.pl) czy tradycyjnej (Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita" Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa).